خدمات
آب و محیط زیست

بدلیل آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران و همچنین توزیع نامناسب منابع آبی در سطح کشور، لازم و ضروری است که در استفاده بهینه از منابع آبی رعایت شود. اهداف اصلی فعالیت های این دپارتمان شامل موارد زیر است:

مطالعات امکان سنجی، طراحی و نظارت پروژه های منابع آبی، احداث سد، طراحی شبکه های آبیاری و زهشکی، مهندسی رودخانه، نترل سیلاب و موارد مشابه. تا کنون بالغ بر ۶۰ پروژه توسط این دپارتمان طراحی و اجرا شده است. این دپارتمان شامل ۵ بخش است:

 • سد سازی

 • آبیاری و زه کشی

 • مهندسی رودخانه

 • مطالعات زیست محیطی

 • کشاورزی

در این بخش، انجام مطالعات زمین شناسی، ژئوتکنیک، هواشناسی ، هیدرولوژی، هیدرولیک، سازه ای و کارهای مهندسی الکتریکال و مکانیکال مربوط به مطالعات سدسازی انجام می شود.

در این بخش تا کنون برای 40 پروژه سد خدمات مهندسی ارائه شده است. که شامل:

 • مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت کارگاهی و عالیه سد جوقان بستان آباد
 • مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت کارگاهی و عالیه سد آقبلاغ ورزقان
 • مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت کارگاهی و عالیه سد آوین میانه
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد عنبران
 • مطالعات مرحله اول خواجه یار خواف
 • مطالعات مرحله اول سد عربشاه گروس تکاب
 • مطالعات مرحله اول و دوم قلعه گنج کرمان
 • مطالعات مرحله اول و دوم زاویه کرد
 • مطالعات مرحله پیش شناخت سدهای تلمبه ای ذخیره ای استانهای کرمان و هرمزگان

در بخش آبیاری و زه کشی بیشتر در خصوص مطالعات طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی، زهکشی سازه های شهری و زیر زمینی فعالیت دارد. المان ها و وظایف اصلی این بخش عبارتست از:

طراحی سیستم های آبیاری، سیستم های انتقال آب، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سازه های هیدرولیکی، نظام های بهره برداری ازمنابع آب و GIS می باشد.

اهم فعالیت های این گروه عبارتست از: تامین و انتقال آب، بهبود و توسعه شبکه های آبیاری، کنترل سیلاب، طراحی و نظارت بر اجرای ساخت و ساز شبکه های زهکشی.

پروژه های اصلی:

 • مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری و زهکشی آقبلاغ ورزقان.
 • مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت کارگاهی شبکه آبیاری تحت فشار دوستعلی مهاباد.
 • مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی زاویه کرد، جوقان، عنبران و ایوریق.
 • مطالعات جمع آوری و زهکشی رواناب کارخانه سیمان صوفیان.

در این بخش مطالعات کنترل و مدیریت سیلاب خارج از محدوده، تضمین بیولوژیکی و کاربری اراضی در بستر رودخانه و پهنه بندی سیلاب رودخانه ها، احیاء رودخانه، بررسی حقابه در جهت افزایش بهره وری بهینه از رودخانه، تثبیت بستر و حریم رودخانه، ایجاد مکان های تفریحی و بهبود فضاهای معماری، استفاده بهینه از مصالح رودخانه ای همانند منابع شن و ماسه رودخانه ای.

بعضی از پروژه ها و مطالعاتی که به اتمام رسیده اند، عبارتست از:

 • مطالعات مرحله اول طرح احیای زنجانرود در محدوده شهر زنجان
 • مطالعات شناسایی مصالح رودخانه ای زنجانرود و سرشاخه های آن
 • مطالعات مرحله اول مدیریت و ساماندهی سرشاخه­های زنجانرود در محدوده شهر زنجان
 • تعیین حد بستر کمی و کیفی رودخانه زنجانرود و شاخه اصلی حسن ابدال.
 • مطالعات مرحله شناخت طرح جامع استفاده بهینه از منابع آب و خاک اراضی حاشیه رودخانه های سیمره و جزمان دشت هلیلان در ایلام.
 • مطالعات کنترل سیلاب حوضه آبریز کارخانجات سیمان صوفیان.
 • مطالعه سیلابهای سطحی خط 2 متروی تبریز.
 • مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر کمی و کیفی رودخانه زهره و خیرآباد در هندیجان.

در این بخش مطالعات زیست محیطی برای بیش از 40 طرح سدسازی، آبیاری و زهکشی و مهندسی رودخانه انجام شده است.

این مهندسین مشاور در طیف گسترده ای از پروژه های کشاروزی و درتمام سطوح صنایع تبدیلی کشاورزی، مزارع، دولتها و سازمانهای وابسته در توسعه نوآورانه و پایدار مسایل کشاورزی و زیست محیطی فعالیت دارد.

بخش کشاورزی پژوهش عمران راهوار دارای تخصص های زیر هستند:

 • توسعه برنامه های استراتژیک
 • جمع اوری داده و اطلاعات کاربری اراضی موجود
 • ارزیابی مزرعه و برنامه ریزی کسب و کار
 • ارزیابی منابع خاک و توصیه های باروری آن
 • توسعه آبزی پروری
 • توسعه صنایع تبدیلی- کشاورزی
 • کنترل کیفیت آب
 • نقشه برداری و GIS
 • مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری
 • توسعه و بهبود شبکه های آبیاری

پروژهای انجام شده عبارتست از:

 • مطالعات توسعه باغات در اراضی شیب دار شهرستان ماکو.
 • مطالعات نظام های بهره برداری از  منابع آب در شبکه آبیاری آقبلاغ.
 • مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی شبکه آبیاری دوستعلی مهاباد.
 • مطالعه پتانسیل آبزی پروری در استان آذربایجان شرقی.