خدمات
راه و راه آهن

بخش راه ها و تأسیسات حمل و نقل سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری دارد.
پژوهش عمران راهوار با استخدام مهندسان و متخصصین متبحر، تجربه ای عالی در طراحی و نظارت بر اجرای کارهای جاده ای دارد. همچنین، با انجام تحقیقات کاربردی گسترده در سیستم راه آهن خود را مجهز به آخرین یافته های بین المللی در این خصوص نموده است.

این امور خدمات مهندسی را در زمینه های زیر ارائه می نماید:

 • مهندسی ترافیک و حمل و نقل
 • طراحی هندسی
 • طراحی روکش
 • تاسیسات زیربنایی
 • بهبود راه و جاده

 

برخی از پروژه های راه که در این امور انجام گرفته اند:

 • مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای جاده های حومه سراب (۲ مسیر، ۱۸ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه ماکو (۱۴ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه خوی (۱۲ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای بزرگراه نیایش- صدر در تهران (۱۰ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی زیرگذر آرش – اسفندیار در تهران (۲ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت امیرکبیر در تهران (۸ کیلومتر)
 • مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت بزرگراه حکیم در تهران (۴ کیلومتر)
 • مطالعات اولیه آزادراه مرند- بارزگان (۲۷۰ کیلومتر)