خدمات
ساختمان و معماری

فعالیت متخصصین این امور شامل طراحی و نظارت بر ساخت پروژه‌های سازه ای و معماری برای ساختمان‌های مسکونی، اداری، مراکز تجاری و سازه‌های صنعتی و همچنین مقاوم سازی ساختمان‌های موجود می باشد.

این امور شامل سه بخش می باشد:

 • سازه و معماری
 • مقاوم سازی
 • سازه های خاص

 

 • سازه و معماری

 • مقاوم سازی

 • سازه های خاص

طراحی بهینه سازه ها با توجه به مصالح، مصرف انرژی و کاربری سازه یکی از فعالیت های کلیدی متخصصین این بخش می باشد. ارائه طرح اقتصادی و فنی با در نظر گرفتن پتانسیلهای بازار و قابلیتهای زمین از اهم برنامه های این بخش در طراحی و نظارت پروژه ها می باشد.

برخی از مهمترین پروژه های انجام شده در این بخش:

 

 • طراحی سازه ای و نظارت بر اجرای ساختمان­های بانک توسعه صادرات در اصفهان، اراک، ساری و زنجان
 • طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان­های مسکونی (1040 واحد)
 • طراحی و نظارت بر اجرای کارخانه جورد در تبریز
 • طراحی ساختمان مسکونی در دانشگاه آزاد تبریز
 • نظارت بر اجرای 4 برج تجاری و مسکونی مجتمع باران در تهران
 • طراحی و نظارت بر اجرای هتل مرزداران در تهران

این بخش خدمات مقاوم سازی سازه ها را با در نظر گرفتن هدف مورد نیاز برای مقاوم سازی و حسب عملکرد و سطح بهره برداری ارئه می­نماید. سطح قابل انتظار عملکردی سازه ها بر اساس فاکتورهای متعددی نظیر عمر ساختمان، اهمیت آن، موقعیت شهری و مقوله های اقتصادی تعیین می­گردد. فعالیت های این بخش شامل کارهای ژئوتکنیکی، آزمون های غیرمخرب، آزمون­های مقاومت مصالح و تحلیل سازه ای و ارائه راهکارهای مناسب بهسازی لرزه ای المانها می­باشد.

برخی پروژه های خاتمه یافته توسط این بخش عبارتند از:

 • خدمات مقاوم سازی برای ساختمان­های 13 بیمارستان در تهران
 • آزمون­های مقاوم سازی در ایستگاه راه آهن زرند کرمان، مدارس کرمان، ایستگاه مرکزی راه آهن در تهران، و 7 پل در تهران

 • طراحی کارخانه دانون-سحر قزوین
 • طراحی سازه برج 17 طبقه روی ایستگاه مترو خط 7
 • طراحی سازه ای ساختمان تجاری 5 طبقه روی تونل امیرکبیر
 • طراحی سازه و نظارت بر قسمت cut&cover تونل امیرکبیر با سه طبقه پارکینگ روی آن