پروژه های منتخب
  • زیرگذر ولی عصر
  • زیرگذر ولی عصر
  • زیرگذر ولی عصر
  • زیرگذر ولی عصر
  • زیرگذر ولی عصر

زیرگذر ولی عصر

محل احداث پروژه زیرگذر عابر پیاده در تلاقی دو خیابان اصلی ولی عصر(بلندترین خیابان شهر تهران) و خیابان انقلاب شهر تهران می باشد. بررسی آمار تردد در این محل نشان می دهد که در هر ساعت به تعداد حدود: ۱۴۳۹۰ نفر عابر پیاده ، ۵۸۷۸ دستگاه خودرو سواری و ۲۵۷ دستگاه اتوبوس تردد می نماید.

علاوه بر آن، ایستگاه خط ۴ و خط ۳ مترو تهران نیز بر تردد در این محل اضافه خواهند کرد.