پروژه ها
مهمترین دستاورد‌ها در زمینه تونل و فضاهای زیرزمینی

لیست پروژه های تونل های شهری

 

پروژه توضیحات
تونل امیرکبیر تهران,92-1390
تونل حکیم(چیتگر) تهران,از 1393 تاکنون
تونل نیایش تهران,91-1389
زیرگذر ولیعصر تهران,1393

 

لیست پروژه های گودبرداری عمیق

 

پروژه توضیحات
مجتمع تجاری – اداری باران تهران,1387
مجتمع تجاری – اداری مهستان(ارم) تهران,1387
مجتمع تجاری – اداری نرگس تهران,1387
مجتمع اداری یاس تهران,1388