خدمات
سیستم آببندی و عایق کاری

انتخاب یک سیستم آببندی کارا و موثر در سازه های زیرزمینی از جمله طبقات پایین ساختمان ها، ایستگاههای زیرزمینی مترو و تونل ها تابع عوامل متعددی است که نقصان آگاهی بعضا در پروژه ها باعث مختل شدن عملکرد تأسیسات مکانیکی ساختمان و وارد آمدن آسیب جدی به تأسیسات برقی و مکانیکی سازههای زیرزمینی می گردد.
سابقه موفق بيش از ۳۰ پروژه که توسط کارشناسان این شرکت در سطح كشور طراحی و اجرا شده‌اند پشتوانه فعالیت این مهندسین مشاور در عملیات آببندی و عایق کاری با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک، مصالح آببندی پایه سیمانی و پلیمری و مواد تزریقی برای درزهای خاص می باشد.

این امور شامل سه بخش می باشد:

  • توسعه و بهبود زهکشی و روشهای مختلف آب بندی
  • پشتیبانی فنی در انتخاب مواد مناسب همانند تولیدات ژئوسنتتیک، مواد آب بندی
  • طراحی و نظارت سیستم های عایق بندی و زهکشی برای سازه های زیرزمینی (تونل، ایستگاههای مترو، حفاری های عمیق، تاسیسات زیرزمینی)

 

  • ژئوسنتتیک ها

  • مصالح آببندی پایه سیمانی

  • مواد تزریقی

استفاده از مصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه اقتصادی و فنی مقرون به صرفه بوده و مهمترین عامل خواص فیزیکی و مکانیکی آنها مقاومت کششی فوق العاده بالای آنها نسبت به وزنشان باعث به وجود آمدن گستره وسیعی از کاربرد این مواد در طرح عمرانی است.

 

مواد افزودنی آب بندی بتن یکی از پرکاربردترین مواد شیمیایی بتن می‌باشد. از بین مواد آب‌بند، مواد نفوذگر کریستال شونده عملکرد‌های مناسبی دارد.

 

تزريق فرآيندي است که در آن سيمان و يا ماده مناسبي با فشار به داخل يک سازند سنگي و یا خاکی از طريق گمانه هاي حفاري شده به منظور بهسازي ترک‌ها، شکستگي هاي موجود و فضاهای خالی وارد مي گردد.