اصول مدیریت یکپارچه

شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار به عنوان یک از مهندسین مشاور فعال در زمینه های زیر در ایران فعالیت دارد:

تونل و فضاهای زیرزمینی، ژئوتکنیک و گودبرداری، آب و محیط زیست، راه و راه آهن، ساختمان و معماری.

این شرکت به دنبال ارائه خدمات مطلوب با توجه به انتظارات مشتری و رعایت اخلاق مهندسی می باشد. در این راستا متعهد است به اینکه:

  • بهبود مستمر فرآیندها و فعالیت های شرکت
  • پیروی از سیستم های مورد نیاز مدیریت کیفیت
  • کنترل و نظارت ایمنی، بهداشت محیط و مسایل زیست محیطی
  • اعتماد کارکنان و مدیریت و احترام متقابل
  • اصلاح و بهبود روش های مطالعات و اجرایی
  • ایجاد محل مناسب محیط کار
  • کنترل الزامات قانونی در جلوگیری از حوادث مربوط به محیط های کار از قبیل آسیب های فردی، بیماری و هرگونه آلودگی که منجر به تخریب محیط زیست شود.

مدیرعامل این شرکت، با حمایت اعضاء هیات مدیره، منابع مورد نیاز جهت حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه، انجام صحیح روش ها و اطمینان از عملکرد کارایی شرکت را تامین می کند.

ورود به کتابخانه مستندات مدیریت یکپارچه

جهت ورود به کتابخانه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ورود به کتابخانه مستندات مدیریت یکپارچه