پژوهش، توسعه و آموزش

موفقیت یک سیستم بر سرعت گام برداری آن برای رسیدن به نیازهای آتی متکی است. در این راستا، مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار امور تحقیق، توسعه و آموزش را تأسیس نموده است.
هدف این امر به روز نگهداشتن دانش پرسنل، بهبود کیفیت، و فراهم آوری آموزش برای مهندسان، ناظران و پرسنل اجرایی می باشد.

فعالیتهای آموزشی

 • زمین لغزشها
 • مطالعات ژئوتکنیک
 • گودبرداری
 • حفاریهای شهری
 • ژئوتکنیک فراساحلی
 • NATM

فعالیتهای تحقیقاتی

برخی فعالیت­های تحقیقاتی صورت گرفته شامل مشارکت در تهیه کارهای زیر می‌باشد:

 • استاندارد تراکم دینامیکی
 • استاندارد حفاری های شهری
 • استاندارد آبشکن های Rubble Mound
 • پایداری دایوارهای ساحلی (اسکله) ( Quay Walls ) در برابر زلزله
 • راهنمای کارهای ژئوتکنیک فراساحلی

فعالیتهای توسعه ای

مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار با تکیه بر دانش فنی و تجربیات علمی و عملی فراوان خود ابزاری را به شرح زیر توسعه داده و ساخته است:

 • Jack Up Barge برای حفاری­های ژئوتکنیکی فراساحلی
 • ابزار تست سه محوری غیراشباع، تست برش مستقیم و تست نفوذپذیری با همکاری با دانشگاه تربیت مدرس
 • ابزار تست فیلتر غیرفرسایشی (NEF)
 • ابزار تست برش مستقیم سنگ
 • ابزار اندازه گیری سرعت اولتراسونیک در سنگ و بتن
 • ابزار اندازه گیری ۴ نقطه ای هدایت الکتریکی خاک
 • ابزار اندازه گیری فشار
 • وسلیه اندازه گیری تغییرات دما و شوری با عمق دریا
 • محفظه نگهداری نمونه های بتن با قابلیت کنترل دما و رطوبت
 • ابزار اندازه گیری درجای برش در چاهکهای مشاهده ای
 • ابزار رایج نمونه برداری در کارهای ژئوتکنیک
 • ابزار تعیین زمان گیرش بتن (درجا)
 • دستگاه کشش میلگرد تمام دیجیتال ۱۰۰ تنی
 • دستگاه خم و بازخم میلگرد
 • دستگاه نفوذپذیری بتن
 • دستگاه نفوذپذیری بتن با هد ثابت و افتان