سخن مدیرعامل
<P>از سال ۱۳۷۸ که شرکت مهندسی پژوهش عمران راهوار را تاسیس کردیم، همواره بر این اعتقاد راسخ بوده ایم که تولید هرگونه محصول مهندسی برجسته همراه با ارائه کیفیتی روزافزون تنها از طریق مطالعات جامع، طراحی دقیق و خدمات مهندسی کیفی دقیق امکانپذیر است.<P />


<P>پیرو این اعتقاد، ماهیت و تمرکز تلاش های ما بر تعهد نسبت به کیفیت و دقت در قالب یک رهیافت مهندسی چندگانه برای حل مسائل استوار بوده است.<P />
<P>نگرش و دیدگاه ما با برداشتن گام هایی کوچک، ایمن و خردمندانه تکامل یافته است. ما اعتقاد داریم که مسایل و دغدغه‌های کارفرمای ما دغدغه خود ما است. در راستای تجهیز خود به منظور حل و رفع تمامی دغدغه های حرفه ای کارفرمایان خود، که ممکن است تنها محدود به مسائل فنی نباشد، تدبیر ما بر آن بوده است که تیمی از متخصصین حرفه ای باتجربه و سخت کوش را جمع نموده، تکنولوژی­ها و رهیافت‌های مهندسی اثبات شده را به خدمت گرفته، از آخرین و به روزترین راهنماها و دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی استفاده کرده، برای موارد خاص و ویژه با شرکتهای روزآمد داخلی و خارجی مشارکت نموده، و از عضویت و مشارکت فعال در موسسات و انجمن­های معتبر ملی و بین المللی بهره مند گردیم.<P />
<P>در راستای به روز نگه داشتن توانایی های خود، امور تحقیق، توسعه و آموزش را در شرکت ایجاد و ارتباطات خوب و قابل اطمینانی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی از طریق ارتباط مستقیم با آنها، استخدام محققین و دانشمندان برای موارد خاص، و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود در سطوح و تخصص‌های مختلف، برقرار ساخته ایم.<P />
<P>اتخاذ رهیافت مشارکتی در حل مسئله بخشی جداناپذیر از سیاق حرفه ای ما می باشد. در این خصوص، موفق شده ایم تا ساز و کارهای سالم و قوی و قابل اطمینان برای شمول دغدغه ها و مقوله های ذینفعان در کلیه کارها و خدمات مهندسی خود مستقر نماییم.<P />
<P>پژوهش عمران راهوار با تعهد روز افزون به اقدامات بالا و رعایت اخلاق مهندسی به نامی برجسته و مطمئن در بین شرکتهای مهندسی ایران تبدیل شده که در چندین مگا پروژه بین المللی در ایران فعالیت موثر نموده است. هم اکنون، ما با افتخار و غرور اعلام می­داریم که کاملا آماده و مشتاق ورود به بازارهای بین المللی بوده تا خدمات کیفی خوب خود را به کارفرمایان و جوامع بیشتری عرضه داشته و آنها را در رسیدن به اهدافشان کمک نماییم.

از سال ۱۳۷۸ که شرکت مهندسی پژوهش عمران راهوار را تاسیس کردیم، همواره بر این اعتقاد راسخ بوده ایم که تولید هرگونه محصول مهندسی برجسته همراه با ارائه کیفیتی روزافزون تنها از طریق مطالعات جامع، طراحی دقیق و خدمات مهندسی کیفی دقیق امکانپذیر است.

پیرو این اعتقاد، ماهیت و تمرکز تلاش های ما بر تعهد نسبت به کیفیت و دقت در قالب یک رهیافت مهندسی چندگانه برای حل مسائل استوار بوده است.

نگرش و دیدگاه ما با برداشتن گام هایی کوچک، ایمن و خردمندانه تکامل یافته است. ما اعتقاد داریم که مسایل و دغدغه‌های کارفرمای ما دغدغه خود ما است. در راستای تجهیز خود به منظور حل و رفع تمامی دغدغه های حرفه ای کارفرمایان خود، که ممکن است تنها محدود به مسائل فنی نباشد، تدبیر ما بر آن بوده است که تیمی از متخصصین حرفه ای باتجربه و سخت کوش را جمع نموده، تکنولوژی­ها و رهیافت‌های مهندسی اثبات شده را به خدمت گرفته، از آخرین و به روزترین راهنماها و دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی استفاده کرده، برای موارد خاص و ویژه با شرکتهای روزآمد داخلی و خارجی مشارکت نموده، و از عضویت و مشارکت فعال در موسسات و انجمن­های معتبر ملی و بین المللی بهره مند گردیم.

در راستای به روز نگه داشتن توانایی های خود، امور تحقیق، توسعه و آموزش را در شرکت ایجاد و ارتباطات خوب و قابل اطمینانی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی از طریق ارتباط مستقیم با آنها، استخدام محققین و دانشمندان برای موارد خاص، و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود در سطوح و تخصص‌های مختلف، برقرار ساخته ایم.

اتخاذ رهیافت مشارکتی در حل مسئله بخشی جداناپذیر از سیاق حرفه ای ما می باشد. در این خصوص، موفق شده ایم تا ساز و کارهای سالم و قوی و قابل اطمینان برای شمول دغدغه ها و مقوله های ذینفعان در کلیه کارها و خدمات مهندسی خود مستقر نماییم.

پژوهش عمران راهوار با تعهد روز افزون به اقدامات بالا و رعایت اخلاق مهندسی به نامی برجسته و مطمئن در بین شرکتهای مهندسی ایران تبدیل شده که در چندین مگا پروژه بین المللی در ایران فعالیت موثر نموده است. هم اکنون، ما با افتخار و غرور اعلام می­داریم که کاملا آماده و مشتاق ورود به بازارهای بین المللی بوده تا خدمات کیفی خوب خود را به کارفرمایان و جوامع بیشتری عرضه داشته و آنها را در رسیدن به اهدافشان کمک نماییم.