پروژه ها
مهمترین دستاورد‌ها در زمینه راه و راه آهن
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه راه و راه آهن

پروژه توضیحات
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای جاده های حومه سراب (2 مسیر، 18 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه ماکو (14 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه خوی (12 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای بزرگراه نیایش- صدر در تهران (10 کیلومتر)
مطالعات مهندسی زیرگذر آرش – اسفندیار در تهران (2 کیلومتر)
مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت امیرکبیر در تهران (8 کیلومتر)
مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت بزرگراه حکیم در تهران (4 کیلومتر)
مطالعات اولیه آزادراه مرند- بازرگان (270 کیلومتر)

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه ساختمان و معماری
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه ساختمان و معماری

مهمترین پروژه ها در بخش سازه و معماری

پروژه
طراحی سازه ای و نظارت بر اجرای ساختمان­های بانک توسعه صادرات در اصفهان، اراک، ساری و زنجان
طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان­های مسکونی (1040 واحد)
طراحی کارخانه دانون – سحر قزوین
طراحی و نظارت بر اجرای کارخانه جورد در تبریز
طراحی ساختمان مسکونی در دانشگاه آزاد تبریز
نظارت بر اجرای 4 برج تجاری و مسکونی مجتمع باران در تهران
طراحی و نظارت بر اجرای هتل مرزداران در تهران

پروژه های خاتمه یافته در بخش مقاوم سازی

پروژه
خدمات مقاوم سازی برای ساختمان­های 13 بیمارستان در تهران
آزمون­های مقاوم سازی در ایستگاه راه آهن زرند کرمان، مدارس کرمان، ایستگاه مرکزی راه آهن در تهران، و 7 پل در تهران

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه سیستم آببندی و عایق کاری
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه سیستم آببندی و عایق کاری

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه گودبرداری

پروژه توضیحات
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري اميرکبير تهران ۱۳۸۹
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري مهستان متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري دلگشا متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري فیروزه شرق مشهد متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري پسیان تهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري نگین افقتهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري مارکت تهران متن آزمایشی

 

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه تونل های شهری

پروژه توضیحات
طراحي سيستم زهکشي، آببندي و خط انتقال زهاب تونل اميرکبير تهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي، آببندي و خط انتقال زهاب تونل نيايش تهران متن آزمایشی
طراحی سیستم زهکشی و آب بندی تونل حکیم و رمپ ها  متن آزمایشی

 

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه مجتمع های صنعتی 

پروژه توضیحات
طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه فولاد هرمزگان متن آزمایشی
طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه آلومینیوم المهدی متن آزمایشی

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه آب و محیط زیست
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه آب و محیط زیست

لیست پروژه های سدسازی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم سد مخزنی جوقان بستان آباد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1380-1384
2 مطالعات مرحله دوم و سوم سد آقبلاغ ورزقان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381 -1384
3 مطالعات مرحله دوم و سوم سد توشمانلوی میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381
4 مطالعات مرحله اول و دوم سد گلهین به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
5 مطالعات مرحله اول و دوم سد عنبران شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1385
6 مطالعات مرحله اول و دوم سد ایوریق شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1385
7 مطالعات مرحله اول و دوم سدهای سه گانه قلعه گنج جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج 1387
8 مطالعات مرحله اول سد زاویه کرد به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1381
9 مطالعات مرحله اول سد قایشقورشاق به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
10 مطالعات مرحله اول سد سنگان خواف به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1385
11 مطالعات مرحله اول سد کوتاه خاکی عربشاه گروس تکاب به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1386-1388
12 مطالعات مرحله سوم سد آوین شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی 1388
13 مطالعات مرحله دوم سدهای بکرآباد ورزقان و ماهی آباد میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی 1381-1382
14 مطالعات مرحله اول سد کوتاه خاکی حاجی بابا تکاب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1388
15 مشارکت در انجام مطالعات سد  مخزنی آلج شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال بختیاری و شرکت سازه پردازی ایران 1388
16 استقرار آزمایشگاههای محلی به منظور انجام آزمایشات کنترل کیفی در سدهای صومعه علیا و بناب شهرستانهای میانه و مرند شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
17 مطالعات مرحله پیش شناخت سدهای تلمبه ای ذخیره ای استانهای کرمان و هرمزگان شرکت آب و نیروی ایران و شرکت سازه پردازی ایران 1385
18 مطالعات علاج بخشی سد اینچه لو شرکت آب منطقه ای اردبيل 1380

 

لیست پروژه های شبکه آبیاری و زهکشی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 طراحی و اجرای عملیات مخزن تسکین سیلاب در پهنه جنوبی بزرگراه حکیم معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران- مشاور فنی همکار قرب نوح(ع)-موسسه حرا 1392
2 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم شبکه آبیاری و زهکشی سد کزرج میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1380-1384
3 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم شبکه آبیاری و زهکشی سد آقبلاغ ورزقان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1382-1390
4 مطالعات و طراحی مرحله اول- دوم و سوم کانال آبیاری جوادآباد ورامین سازمان جهاد کشاورزي استان تهران 1387-1389
5 طراحی و اجرای مطالعات مرحله دوم و سوم ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار دوستعلی مهاباد سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی 1390-1391
6 مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی کشاورزی دشت فسندوز سازمان جهاد کشاورزی استان آذربابجان غربی 1387
7 مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی سد ایوریق شرکت آب منطقه ای اردبیل 1385
8 مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زاویه کرد و سد عنبران شرکت آب منطقه ای اردبیل 1385
9 مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد جوقان بستان آباد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381
10 مطالعات مرحله اول و دوم کانال آب آور سد توشمانلوی میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381-1382
11 طراحی سیستم زهکشی و آب بندی مجتمع فیروزه شرق مشهد شرکت اسکان ایران 1392
12 مطالعات مرحله دوم زهکشی زیرگذر جوادیه مشاور پیمانکار مشارکت ارسا ساختمان-شهران سازه 1392
13 طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه فولاد هرمزگان پاميکو-ايريتک 1390
14 طراحي سيستم زهکشی- آببندي و خط انتقال زهاب تونل نيايش تهران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 1390
15 طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه آلومینیوم المهدی کارخانه آلومینیوم المهدی 1390

 

لیست پروژه های مهندسی رودخانه

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 تعیین حد بستر کمی و کیفی رودخانه زنجانرود و شاخه اصلی حسن ابدال شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1391
2 مطالعات مرحله اول طرح احیای زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1390
3 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی طرح احیای زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1390
4 مطالعات مرحله اول مدیریت و ساماندهی سرشاخه­ های زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1389
5 طرح جمع آوری آبهای سطحی محدوده کارخانجات سیمان صوفیان کارخانجات سیمان صوفیان 1387
6 مطالعات شناسایی مصالح رودخانه ای زنجانرود و سرشاخه های آن شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1387
7 مطالعه سیلابهای سطحی خط 2 متروی تبریز شرکت ایمن سازان 1386
8 مطالعات آمایش سرزمین و دفع آبهای سطحی فولاد کاوه جنوب شرکت مدیریت و مهندسی آگاهان 1385
9 مطالعات کنترل سیلاب حوضه آبریز کارخانجات سیمان صوفیان کارخانجات سیمان صوفیان 1385
10 مطالعات مرحله شناخت طرح جامع استفاده بهینه از منابع آب و خاک اراضی حاشیه رودخانه های سیمره و جزمان دشت هلیلان در ایلام اداره کل امور آب استان ایلام 1380
11 مطالعات پهنه بندی سیل زنجانرود شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1380

 

لیست پروژه های کشاورزی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات فاز اول و دوم توسعه باغات در اراضي شيبدار و كم بازده استان آذربايجان غربي- شهرستان ماكو سازمان جهاد کشاورزي استان آذربابجان غربي 1393
2 مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی شبکه آبیاری دوستعلی مهاباد سازمان جهاد کشاورزي استان آذربابجان غربي 1390
3 مطالعات نظام های بهره برداری از  منابع آب در شبکه آبیاری آقبلاغ شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1385
4 مطالعه پتانسیل آبزی پروری در استان آذربایجان شرقی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1384

 

لیست پروژه های محیط زیست

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 ارزيابي زيست محيطي سد حاجی بابا و سد عربشاه گروس تکاب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1388-1393
2 ارزیابی زیست محیطی(اجمالی)تهویه تونل نیایش-تونل امیرکبیر- پارکینگ ملت و زیرگذر آرش اسفندیار سازمان فنی مهندسی شهرداری تهران 1391-1393
4 ارزیابی زیست محیطی احیاء و پهنه بندی زنجانرود شرکت آب منطقه ای زنجان 1391
5 ارزیابی زیست محیطی سد و شبکه گلهین-سد و شبکه قایش قورشاق شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1387-1390
6 ارزیابی زیست محیطی (اجمالی) سد و شبکه  عنبران-سد و شبکه زاویه کرد شرکت آب منطقه ای اردبیل 1387-1390

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه تونل و فضاهای زیرزمینی
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه تونل و فضاهای زیرزمینی

لیست پروژه های تونل های شهری

 

پروژه توضیحات
تونل امیرکبیر تهران,92-1390
تونل حکیم(چیتگر) تهران,از 1393 تاکنون
تونل نیایش تهران,91-1389
زیرگذر ولیعصر تهران,1393

 

لیست پروژه های گودبرداری عمیق

 

پروژه توضیحات
مجتمع تجاری – اداری باران تهران,1387
مجتمع تجاری – اداری مهستان(ارم) تهران,1387
مجتمع تجاری – اداری نرگس تهران,1387
مجتمع اداری یاس تهران,1388

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
 

مهمترین دستاورد‌ها در زمینه ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی

لیست پروژه های مطالعات ژئوتکنیک دریایی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتكنيك طرح استحصال زمين محل احداث مخازن متانول از دريا- پتروشيمي خارگ شركت پتروشيمي خارگ 1385
2 مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی در منطقه ویژه استقرار صنایع انرژی بر واقع در بندر پارسیان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 1388
3 مطالعات ژئوتكنيك مسیر خط لوله آب از دریا به آبگیر در فاز 12 پارس جنوبي كنسرسيوم شركتهاي سازه كيسون- دايلم و شركت توسعه شبكه هاي صنعتي ايران 1389
4 مطالعات ژئوتكنيك پروژه آبگير و آب شيرين كن بندر عباس شركت توسعه و عمران مكران 1389
5 مطالعات ژئوتكنيك مسیر خط لوله آب از دریا به آبگیر فاز 19 پارس جنوبي شركت فناوري فرا ساحلي دلتا 1390
6 مطالعات ژئوتكنيك طرح سينكروليفت منطقه يكم بندر عباس نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران- معاونت مهندسي و پدافند غير عامل 1391
7 مطالعات ژئوتکنیک احداث بندر مرزبانی در بوشهر فرماندهی مرزبانی ناجا 1393
8 مطالعات ژئوتکنیک طرح تاسیسات آب شیرین کن بندرعباس مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش 1393

لیست پروژه های مطالعات ژئوتکنیک پروژه های سدسازی و انتقال آب

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئو‌تكنيك سد مخزني نيا‌خرم خلخال شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل 1383
2 مطالعات ژئو‌تكنيك سد مخزني كله‌سر اردبیل شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل 1383
3 مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی سد برزک کاشان اداره کل امور آب استان قم 1384
4 مطالعات ژئوتكنيك سد قصرقند ایرانشهر شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1385
5 مطالعات ژئوتکنيک طرح شبکه آبياری و زهکشی دشت هراز شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 1386
6 مطالعات ژئوتکنیک سد مخزنی سقاوه شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد 1388
7 مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط انتقال آب شرب از سد البرز شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 1388
8 مطالعات ژئوتکنیک مرحله دوم سد مخزنی باروق شرکت سهامی آب منطقه ای آذربايجان غربی 1388
9 مطالعات ژئوتكنيك سد خنچه كاشان شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان 1388
10 مطالعات ژئوتكنيك سد مخزني ارمغانخانه زنجان شركت سهامي آب منطقه اي زنجان 1389
11 مطالعات ژئوتكنيك سد مخزنی کهیر شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1392
12 مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت الکتریکی خاک در قطعه دوم طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس 1393

لیست پروژه های مطالعات ژئوتكنيك ساختمانها، مجتمعها و مراکز صنعتی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی مصلای امام خمینی تهران سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهر سازي 1384
2 مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پي برجهای آتی ساز تبریز شرکت آتی ساز 1384
3 مطالعات ژئوتكنيك طرح فولادسازی مجتمع فولاد قائنات شركت بين‌المللي مهندسي ايران (ايريتك) 1385
4 مطالعات ژئوتكنيك سايت آلومينيوم هرمزگان (هرمزال) بندرعباس سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران – طرح آلومينيوم هرمزگان 1385
5 مطالعات ژئوتكنيك  طرح فولاد سبزوار انرژی گستر نصیر 1386
6 مطالعات ژئوتکنيک مخازن LPG خارگ شرکت مهندسی پناه ساز ايران 1386
7 مطالعات ژئوتکنيک طرح فولادسازی چهارمحال بختیاری شركت فني و مهندسي فولاد پايا 1386
8  مطالعات ژئوتكنيك مجتمع فولاد شادگان شركت فني و مهندسي فولاد پايا 1386
9 مطالعات ژئوتكنيك طرح فولاد سيرجان شركت ساختماني و راهسازي كرمانيان 1387
10 مطالعات ژئوتكنيك اراضي 30 هكتاري آ س پ در شهريار شركت آ س پ 1389
11 مطالعات ژئوتكنيك طرح احياء مستقيم و فولاد سازی مجتمع فولاد بافت موسسه ثارا…وابسته به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 1389
12 مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخازن کاندنسیت و پنتان خارگ شرکت مهندسی و پناه ساز ايران 1389
13 مطالعات ژئوتكنيك پروژه شهرك امام رضا تهران شركت بنيان توسعه و عمران هادي 1390
14 مطالعات ژئوتكنيك مجتمع فولاد سنگان شركت فولاد شرق كاوه 1391
15 مطالعات ژئوتکنیک مجتمع فولاد کاوه جنوب شركت فولاد كاوه جنوب 1391
16 مطالعات ژئوتكنيك پروژه چشمه نور ايران- قزوین وزارت علوم-تحقيقات و فناوري پژوهشگاه دانشهاي بنيادي 1391
17 مطالعات ژئوتکنیک و لرزه خیزی پروژه برجهای مسکونی نور- تهران آقای مهندس خلیلی 1392
18 مطالعات ژئوتكنيك پروژه هزار و یک شهر تهران شركت سرمايه گذاري عظام 1392
19 مطالعات ژئوتکنیک کارخانه گندله سازی سه چاهون انرژی گستر نصیر 1392
20 مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی برجهای مسکونی سارینا لند کیش شرکت انبوه سازان سارینا کیش 1393
21 مطالعات ژئوتکنیک کارخانه آندسازی مجتمع آلومینیوم ایران شرکت آلومینیوم ایران 1394

لیست پروژه های مطالعات ژئوتكنيك پروژه های راهسازي و راه آهن 

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتكنيك و  مهندسي پی ابنيه فني كنارگذر شمال غربي و شمال شرقي مياندوآب وزارت راه وترابري شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1387
2 مطالعات ژئوتكنيك محور و ابنیه فنی طرح توسعه مرند- ایواوغلی وزارت راه وترابري شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1388
3 انجام آزمایشات مکانیک خاک و ژئوتکنیک ابنیه فنی و محور سراب- نیر به همراه زمین لغزش کیلومتر 32 وزارت راه وترابري شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1392
4 مطالعات ژئوتكنيك طرح مقاوم سازی پلهای راه آهن گرمسار- گرگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1394
5 مطالعات ژئوتكنيك طرح مقاوم سازی پلهای قطعه  1 (جنت آباد- قره تپه) راه آهن محور بافق- بندرعباس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1394
6 مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه ایستگاه راه آهن مشهد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1395

لیست پروژه های مطالعات ژئوتكنيك پروژه هاي تونل و قطار شهري     

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتكنيك خط 2 مترو تبريز قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا -موسسه مهندسين ايمن سازان(متروي تبريز) 1386
2 مطالعات ژئوتكنيك پروژه تونل نيايش تهران سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 1387
3 مطالعات ژئوتكنيك ايستگاه‌هاي H7-V7-K7-F7-M7-I7  خط 7 مترو تهران شركت مهندسي سپاسد(متروي تهران) 1388
4 مطالعات ژئوتکنيک پروژه تونل اميرکبير سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 13917
5 مطالعات ژئوتکنيک پروژه  تونل آرش- اسفندیار سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 1393

لیست پروژه های مطالعات ژئوتکنیک پروژه های نفت و گاز

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتکنیک اراضی فاز یک مجتمع پتروشیمی عسلویه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1382-1395
2 مطالعات ژئوتكنيك و طراحي عمليات تراكم ديناميكي اراضی پتروشیمی عسلویه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1382
3 مطالعات ژئوتكنيك پروژه جمع آوري گاز و بازيافت NGL  خارگ شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) 1386
4 مطالعات ژئوتکنيک طرح تولید پلی اتیلن سنگین پتروشيمی دهدشت شرکت پتروشيمی دهدشت 1386
5 مطالعات ژئوتكنيك فاز 12 پالایشگاه گازي پارس جنوبي كنسرسيوم شركتهاي سازه كيسون- دايلم و شركت توسعه شبكه هاي صنعتي ايران 1389
6 مطالعات ژئوتكنيك طرح اصلاح نشستهاي ايجاد شده در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- ماهشهر سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 1391
7 مطالعات ژئوتکنیک ترمینال نفتی در منطقه ویژه خلیج فارس– بندر شهید رجایی شرکت مهندسی دوستدار زمین و شرکت توسعه انرژی کرانه 1393
8 مطالعات ژئوتکنیک مجتمع پتروشیمی کیان مهندسین مشاور سازه پردازی ایران 1394

لیست پروژه های مطالعات مطالعات ژئوتکنیک و بهسازی زمین

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات ژئوتکنیک طرح بهسازي زمين اراضی فاز یک مجتمع پتروشیمی عسلویه به روش تراكم ديناميكي شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1382
2 مطالعات ژئوتكنيك برای طراحي تراکم دینامیکی در محدوده احداث کارخانه کشتی سازی خلیج فارس شركت آذر سيماب (مجتمع كشتي سازي خليج فارس) 1382
3 طراحی بهسازي تراكم ديناميكي اراضی استحصالی از دریا در منطقه پتروشیمی پارس جنوبی مهندسين مشاور سازه پردازي 1383
4 مطالعات ژئوتكنيك و مهندسي پروژه بهسازي خاك با آهك در محدوده ذوب و ريخته‌گري مجتمع فولاد هرمزگان شركت ساختماني و نصب صنايع و معادن پارس (پامیکو) 1386
5 طراحی بهسازي خاك در محل فاز 12 پارس جنوبي كنسرسيوم شركتهاي مهندسان سازه- كيسون- دايلم و شركتهاي توسعه 1389
6 مطالعات ژئوتكنيك طرح آماده سازي و تحكيم بستر نيروگاه زباله سوز ساري شهرداري ساري 1389
7 طرح بهسازی خاک و آماده سازی زمین جهت طرح فراگیر پالایشی سیراف شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف 1394

لیست پروژه های مطالعات زمین شناسی، لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 تثبيت زمين لغزش در محل پمپ بنزين طالقان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران 1387
2 مطالعات لرزه خيزي و ژئوتکنیک لرزه ای مصلی امام خمینی (ره) تهران شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر 1388
3 مطالعات لرزه خيزي- تحليل خطر زلزله و تهيه طيف پاسخ مجتمع مسكوني شركت ملي نفتكش در تهران شرکت ملی نفتکش ایران 1388
4 مطالعات لرزه خیزی- تحليل خطر زلزله و تهیه طیف برجهای 40 طبقه تعاونی مسکن شرکت آتی ساز (به نمایندگی تعاونی مسکن شهرداران استان آذربایجان شرقی) 1388
5 مطالعات لرزه خيزي- تحليل خطر زلزله و تهيه طيف پاسخ هتل پرستيژلند اصفهان شركت پرستيژ لند ايران 1390
6 مطالعات لرزه خيزي- تحليل خطر زلزله و تهيه طيف پاسخ تونل نیایش تهران شهرداری تهران 1391
7 زمين لغزش تصفيه خانه البرز شركت سهامي آب منطقه اي مازندران 1391
8 مطالعات لرزه خیزی- تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خاک پروژه پتروشیمی هرمز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1394

لیست پروژه های آزمایشهای بارگذاری و سلامت شمع

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 آزمايشات بارگذاری شمعهای کوبشی در  پروژه فولاد  شادگان شركت فولاد پايا 1386
2 آزمايشهاي بارگذاری شمعهای درجاریز در پروژه فولاد  قائنات شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران 1387
3 آزمايشهاي بارگذاری شمع درجاریز در پروژه فولاد ميانه مشاركت قرارگاه خاتم الانبياء و شركت كاني مس 1387
4 آزمايشهاي بارگذاري و يكپارچگي شمع PIT در پروژه فولاد سازي فولاد كاوه جنوب شركت ايتريتك 1389
5 آزمايشهاي بارگذاری شمع درجاریز در فاز 13 عسلويه شركت آبادراهان پارس 1391
6 آزمايشهاي بارگذاري يكپارچگي شمع PIT در پروژه فولاد سازي كاوه جنوب شركت فولاد كاوه جنوب 1391
7 آزمایش بارگذاری شمع درجاریز در برج مسکونی بابلسر شرکت بین المللی ارسا ساختمان 1392

لیست پروژه های استقرار آزمايشگاههاي كنترل كيفي خاك، بتن و آسفالت

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 استقرار آزمايشگاه محلی طرح تراكم ديناميكي اراضی پتروشیمی منطقه عسلويه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1383
2 استقرار آزمايشگاه محلی کنترل عمليات خاکی و کيفيت بتن  در پروژه NGL خارگ شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك) 1386
3 استقرار آزمايشگاه محلی کنترل كيفي خاك و بتن طرح فولاد قائنات شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران 1386
4 استقرار آزمایشگاه محلی کنترل کیفی بتن مصلی امام خمینی تهران سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت مسکن و شهرسازی 1386
5 استقرار آزمايشگاه محلی به منظور انجام آزمايشات کنترل خاک و بتن طرح فولاد شادگان شركت فني و مهندسي فولاد پايا 1388
6 استقرار آزمايشگاه كنترل كيفي بتن پروژه تونل نيايش تهران سازمان فني و  مهندسي عمران شهر تهران 1388-1390
7 استقرار آزمايشگاه محلي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح نيروگاههاي سيكل تركيبي يزد BOO و يزد فراب شركت احداث و توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا (توسعه2) 1390
8 استقرار آزمايشگاه محلی در پروژه فاز 12 پارس جنوبي- ناحيه EPC3 شركت مهندسي در ريز 1390
9 استقرار آزماشگاه محلي كنترل عمليات بتني و خاكي سد گرديان شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي 1390-1391
10 استقرا آزمایشگاه محلی کنترل کیفی خاک و بتن و خدمات جنبی طرح فولاد سازی طرح فولاد کاوه جنوب کیش شرکت فولاد کاوه جنوب 1391
11 استقرار  آزمايشگاه محلي برای کنترل كيفي خاك و بتن پروژه سد كهير شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1390-1392
12 استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفی پروژه گندله سازی مادکوش- بندرعباس شرکتPCK 1392-1393
13 استقرار آزمایشگاه محلی برای انجام آزمایشات کنترل کیفی خاک و بتن طرح فولاد جهان آرا اروند مجتمع فولاد جهان آرا اروند 1394
14 استقرار آزمايشگاه كنترل كيفي بتن پروژه تونل آرش – اسفندیار تهران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- قرب نوح- موسسه حرا 1395
15 انجام خدمات آزمايشگاهي كنترل خاک و بتن سد حاجيلر چاي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي 1389-1395