پروژه ها
مهمترین دستاورد‌ها در زمینه آب و محیط زیست

لیست پروژه های سدسازی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم سد مخزنی جوقان بستان آباد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1380-1384
2 مطالعات مرحله دوم و سوم سد آقبلاغ ورزقان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381 -1384
3 مطالعات مرحله دوم و سوم سد توشمانلوی میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381
4 مطالعات مرحله اول و دوم سد گلهین به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
5 مطالعات مرحله اول و دوم سد عنبران شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1385
6 مطالعات مرحله اول و دوم سد ایوریق شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1385
7 مطالعات مرحله اول و دوم سدهای سه گانه قلعه گنج جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج 1387
8 مطالعات مرحله اول سد زاویه کرد به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای اردبیل 1380-1381
9 مطالعات مرحله اول سد قایشقورشاق به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
10 مطالعات مرحله اول سد سنگان خواف به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1385
11 مطالعات مرحله اول سد کوتاه خاکی عربشاه گروس تکاب به همراه انجام نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک محور و منابع قرضه سد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1386-1388
12 مطالعات مرحله سوم سد آوین شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی 1388
13 مطالعات مرحله دوم سدهای بکرآباد ورزقان و ماهی آباد میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی 1381-1382
14 مطالعات مرحله اول سد کوتاه خاکی حاجی بابا تکاب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1388
15 مشارکت در انجام مطالعات سد  مخزنی آلج شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال بختیاری و شرکت سازه پردازی ایران 1388
16 استقرار آزمایشگاههای محلی به منظور انجام آزمایشات کنترل کیفی در سدهای صومعه علیا و بناب شهرستانهای میانه و مرند شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1383
17 مطالعات مرحله پیش شناخت سدهای تلمبه ای ذخیره ای استانهای کرمان و هرمزگان شرکت آب و نیروی ایران و شرکت سازه پردازی ایران 1385
18 مطالعات علاج بخشی سد اینچه لو شرکت آب منطقه ای اردبيل 1380

 

لیست پروژه های شبکه آبیاری و زهکشی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 طراحی و اجرای عملیات مخزن تسکین سیلاب در پهنه جنوبی بزرگراه حکیم معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران- مشاور فنی همکار قرب نوح(ع)-موسسه حرا 1392
2 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم شبکه آبیاری و زهکشی سد کزرج میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1380-1384
3 مطالعات مرحله اول-دوم و سوم شبکه آبیاری و زهکشی سد آقبلاغ ورزقان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1382-1390
4 مطالعات و طراحی مرحله اول- دوم و سوم کانال آبیاری جوادآباد ورامین سازمان جهاد کشاورزي استان تهران 1387-1389
5 طراحی و اجرای مطالعات مرحله دوم و سوم ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار دوستعلی مهاباد سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی 1390-1391
6 مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی کشاورزی دشت فسندوز سازمان جهاد کشاورزی استان آذربابجان غربی 1387
7 مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی سد ایوریق شرکت آب منطقه ای اردبیل 1385
8 مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زاویه کرد و سد عنبران شرکت آب منطقه ای اردبیل 1385
9 مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد جوقان بستان آباد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381
10 مطالعات مرحله اول و دوم کانال آب آور سد توشمانلوی میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1381-1382
11 طراحی سیستم زهکشی و آب بندی مجتمع فیروزه شرق مشهد شرکت اسکان ایران 1392
12 مطالعات مرحله دوم زهکشی زیرگذر جوادیه مشاور پیمانکار مشارکت ارسا ساختمان-شهران سازه 1392
13 طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه فولاد هرمزگان پاميکو-ايريتک 1390
14 طراحي سيستم زهکشی- آببندي و خط انتقال زهاب تونل نيايش تهران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 1390
15 طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه آلومینیوم المهدی کارخانه آلومینیوم المهدی 1390

 

لیست پروژه های مهندسی رودخانه

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 تعیین حد بستر کمی و کیفی رودخانه زنجانرود و شاخه اصلی حسن ابدال شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1391
2 مطالعات مرحله اول طرح احیای زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1390
3 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی طرح احیای زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1390
4 مطالعات مرحله اول مدیریت و ساماندهی سرشاخه­ های زنجانرود در محدوده شهر زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1389
5 طرح جمع آوری آبهای سطحی محدوده کارخانجات سیمان صوفیان کارخانجات سیمان صوفیان 1387
6 مطالعات شناسایی مصالح رودخانه ای زنجانرود و سرشاخه های آن شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1387
7 مطالعه سیلابهای سطحی خط 2 متروی تبریز شرکت ایمن سازان 1386
8 مطالعات آمایش سرزمین و دفع آبهای سطحی فولاد کاوه جنوب شرکت مدیریت و مهندسی آگاهان 1385
9 مطالعات کنترل سیلاب حوضه آبریز کارخانجات سیمان صوفیان کارخانجات سیمان صوفیان 1385
10 مطالعات مرحله شناخت طرح جامع استفاده بهینه از منابع آب و خاک اراضی حاشیه رودخانه های سیمره و جزمان دشت هلیلان در ایلام اداره کل امور آب استان ایلام 1380
11 مطالعات پهنه بندی سیل زنجانرود شرکت آب منطقه‌ای زنجان 1380

 

لیست پروژه های کشاورزی

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 مطالعات فاز اول و دوم توسعه باغات در اراضي شيبدار و كم بازده استان آذربايجان غربي- شهرستان ماكو سازمان جهاد کشاورزي استان آذربابجان غربي 1393
2 مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی شبکه آبیاری دوستعلی مهاباد سازمان جهاد کشاورزي استان آذربابجان غربي 1390
3 مطالعات نظام های بهره برداری از  منابع آب در شبکه آبیاری آقبلاغ شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1385
4 مطالعه پتانسیل آبزی پروری در استان آذربایجان شرقی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1384

 

لیست پروژه های محیط زیست

ردیف نام پروژه کارفرما سال
1 ارزيابي زيست محيطي سد حاجی بابا و سد عربشاه گروس تکاب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1388-1393
2 ارزیابی زیست محیطی(اجمالی)تهویه تونل نیایش-تونل امیرکبیر- پارکینگ ملت و زیرگذر آرش اسفندیار سازمان فنی مهندسی شهرداری تهران 1391-1393
4 ارزیابی زیست محیطی احیاء و پهنه بندی زنجانرود شرکت آب منطقه ای زنجان 1391
5 ارزیابی زیست محیطی سد و شبکه گلهین-سد و شبکه قایش قورشاق شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1387-1390
6 ارزیابی زیست محیطی (اجمالی) سد و شبکه  عنبران-سد و شبکه زاویه کرد شرکت آب منطقه ای اردبیل 1387-1390